Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Tel. kontakt:
0907 936 154

E-mailová adresa:
info@oknabytok.sk
eshop@oknabytok.sk

Adresa sídla a fakturačná adresa spoločnosti:
OK nábytok, s.r.o.
Orechová 2334/10
066 01 Humenné

IČO : 51 972 336
DIČ: 2120847707
IČ DPH: SK2120847707
Sme platcom DPH.
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel : Sro, vo vložke č. 37037/P peňažný ústav : Tatra banka, a.s., č.účtu v tvare IBAN : SK35 1100 0000 0029 4106 1699

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár

© Oknabytok.sk • NajReklama.sktvorba eshopov